UTAMA  |  PETA LAMANHUBUNGI KAMI

 

NADA DERING
 
EPILOG SEORANG TEMAN

Tempo: 80 BPM
16#c1 16#c1
8#g1 16 #a1
8.#a1 8#c2 8b1
8#a1 8#g1 4#f1
2#a1 16- 32-
8#c1 16.#f1
16.#g1 8#a1
16#a1 4#a1
16#c2 8b1 16#a1
8.#g1 8#f1 4#a1
16.#g12 16.#g1
16#f1 4#g1 8#f1
4f1 4#d1 16#d1
16#d1 8.#d1 8.f1
8#f1 8#f1 4f1
4f1 32- 16f1
8.#f1 8#g1 8#g1
8#f1 8#f1 16f1
2#f1

LAGU:AMAR
LIRIK:SUHAYU EHWAN
 

IMPIAN PRODUCTION 2006
HAK CIPTA TERPELIHARA